Styring
  • Ta til venstre
  • Ta til høyre
  • Fange
  • Kast
Tags BallerBubblesEdelstenerJuvelerKlosser
toppen av siden