Styring
  • Skyt
  • Venstre flipper
  • Høyre flipper
Tags FlipperspillHoppende
toppen av siden