Styring
  • Bruk musa for å spille dette spillet
  • space
    Kort pause
Tags FrustrasjonerHammer og spikerHumor
toppen av siden